Nonze Hostel Pattaya

Nonze Hostel

จุดเริ่มต้นของการนอนกล่องครั้งแรกได้เริ่มต้นขึ้น หนึ่งคืนก่อนที่เราจะได้มีชีวิตดีที่ Siam at Siam Hotel Pattaya เราถูกพามาแบบที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับที่พัก ตื่นเต้นไปสิ ลุ้นสิคืนนี้จะได้นอนแบบไหน…