แม่บ้าน:คราบขาวบนกระเบื้องยาง

cleaning-rubber-tile

    เมื่อมี “บ้าน” ก็ต้องมีการดูแล และเรื่องนี้เองที่ทำให้แม่บ้านอย่างเราต้องคอยเสาะหาวิธีดูแลสาระพัดคราบสกปรกที่ค่อยกวนใจให้หมดไป พื้นบ้านก็นับว่าเป็นส่วนที่สัมผัสกับความสกปรกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรกับเจ้าคราบฝั่งแน่นแบบนี้อย่างไรนั้น ไปเริ่มทดลองไปด้วยกัน